Simexco ExhibitionHội chợ triển lãm về ngành đóng tàu
Lấy mô hình chiếc tàu đang nằm trên ray hạ thủy làm kệ trưng bầy sản phẩm, kết hợp với luồng ánh sáng mạnh từ những chiếc đèn metan bên trên, mẫu thiết kế này khách hàng thực sự thích thú ngay từ lần đầu present