VAS Tour (Nhận diện thương hiệu)

Chúng tôi Thiết kế Hệ thống Nhận diện Thương hiệu cho VAS Tour - Một công ty Chuyên nghiệp trong tổ chức Du Lịch khắp nơi trên thế giới và Đại lý bán vé máy bay được ủy quyền chính thức. Sau khi có một số thay đổi trong chiến lược, VAS - Tour đã đổi tên thành Việt Galaxy với tầm nhìn và quy mô lớn hơn rất nhiều. Về thiết kế Nhận diện của Viet Galaxy, xin truy cập tại danh mục bên trái.